Modellkavalkad
Genom åren 1917-1957 har det sammantaget tillverkats över 700 olika modeller av märket Nash. Åren 1943-1945 hade Nash ingen produktion av personbilar, under dessa krigsår tillverkade hela den amerikanska bilindustrin uteslutande krigsmateriel.

Här kan du se ett urval foton på bilar från Nash-epoken. Kavalkaden startar med den första bilen introducerad 1917 och slutar med 1957, det sista året som bilarna bar Nashmärket.

Efter 1957 använde AMC (American Motors Corporation som bildades 1954 genom en sammanslagning av Nash och Hudson) istället Rambler som bilmärke. Inga fler bilar kom därefter att bära namnet Nash.

Fabriken där Nash startade sin tillverkning.
Visa bilkavalkaden