Klubbhistoria
The Nordic Nash Register bildades 1978 av två personer med intresse för gamla bilar. Dessa två, Christer Söderberg och Hans Öhman, hade redan haft ett första möte 1977 men det var inte så många som kom vid det tillfället. Ett efterföljande möte arrangerades 1978 i Deje i Värmland där Erik Löfberg, en nestor inom veteranbils-hobbyn, var värd och det var då registret grundades.

Från början var inte namnet The Nordic Nash Register utan Svenskt Nash Register. Medlemmarna kom huvudsakligen från Sverige och endast ett fåtal medlemmar och bilar kom från Norge, Danmark och Finland. Efterhand som allt fler medlemmar från de övriga nordiska länderna, främst Norge, anslöt sig blev det aktuellt att ändra namnet till The Nordic Nash Register (TNNR).

Efter ett omfattande arbete tillsammans med Bjørn Chr. Breda gjordes en omfattande undersökning av vilka Nash-bilar som kunde finnas i Norge och några rapporterades också från Danmark och Finland. För närvarande finns det 270 registrerade ägare och något över 300 bilar, den äldsta från 1917.

Syftet med The Nordic Nash Register är att främja restaurering och bevarande av bilar av märkena Nash och LaFayette från åren 1917 - 1957 samt Metropolitan till och med 1961. Verksamheten bedrivs främst genom TNNR´s webb och medlemstidningen TNNR Bulletin. En uppskattad social aktivitet är det årliga Nashmötet där medlemsländerna turas om att stå för arrangemanget.