Svenska AMC/Rambler Sällskapet
och The Nordic Nash Register
har nu gemensam hemsida.